TESTY


PYTAGORIÁDA


KLOKAN


MAKS


OLYMPIÁDA


PÍSOMKY


AKTIVITY


HLAVOLAMY


SPÄŤ

Učebné osnovy a testy
(autorka testov RNDr. Erika Tomková)
Posledná aktualizácia
25.03.2012 05:52:02
Všetky testy na tejto stránke sú vypracované pomocou programu Hot Potatoes.
 

5. ročník

 

6. ročník

 

7. ročník

8. ročník

 

9. ročník

 

 

Tu sa otestuj, či ovládaš

 

 

Deviataci, vyskúšajte sa!

Výber z monitorov 2005 - 2011

TESTOVANIE 9 z roku 2012

PISA 2003

   TAJNIČKY - slávni matematici

akire.wbl.sk - Moja nová stránka s testami v HOT POTATOES

Tu ešte pridávam testy, ktoré nie sú síce moje, ale počas surfovania po internete som ich objavila na niektorých stránkach. Opravila som v nich (týmto oznamujem autorom) nejaké chybičky.
Všetky sú tiež vytvorené programom
Hot Potatoes.

Stránka Marty Megyesiovej zo ZŠ v Sačurove.
Nákdete na nej množstvo testov nielen z matematiky, ale aj informatiky a fyziky.

  MATEMATIKA

CELÉ ČÍSLA - tabuľka
CELÉ ČÍSLA + -
CELÉ ČÍSLA
ČÍSELNÉ OBORY
MATEMATICKÉ POJMY
MATEMATICKÉ HÁDANKY
OBRÁZKOVÉ ZLOMKY
KOMBINATORIKA
DES.ČÍSLO na DES.ZLOMOK
DES.ZLOMOK na DES.ČÍSLO
KRÁTENIE ZLOMKOV
USPORIADANIE ZLOMKOV
SÚSTAVA SÚRADNÍC

  INFORMATIKA

PC hardvér a softvér
POJMY z INF