KRڎKY

Stránky tried

 ZŠ Malinovského 1160/31, 958 06 Partizánske

 

Vzdelávanie FIT  

 tel.:

038/7401803

   
 

 

 fax:

038/7402255

 

Pocitadlo.sk

Aktualizované :  3. 10. 2007

  

slov. jazyk

matematika

informatika

 c. jazyk

prírodopis

tech. práce

rod. príprava

pest. práce

telesná

výtvarná