ZŠ Malinovského 1160/31, PARTIZÁNSKE

Zaujímavé stránky, väčšinou interaktívne, spolu s vyhodnocovaním správnosti riešení k jednotlivým predmetom.

Všetky stránky pod jednotlivými linkami boli v čase ich vzniku funkčné. Avšak vzhľadom k tomu, že nie sme ich autormi, neručíme za ich funkčnosť aj v čase, keď ste práve tu :-).

  INTERNETOVÁ ŠKOLIČKA - zaujímavo spracovaná stránka rozdelená podľa predmetov

 

  SLOVENSKÝ JAZYK

 

DEJEPIS

HUDOBNÁ VÝCHOVA

 

 

 

 

 

 

  MATEMATIKA

 

ZEMEPIS

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

 

 

 

 

 

  ANGLICKÝ JAZYK

 

PRÍRODOPIS

TECHNICKÁ VÝCHOVA

 

 

 

 

 

 

  NEMECKÝ JAZYK

 

FYZIKA

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

 

 

 

 

 

 

  INFORMATIKA

 

CHÉMIA

I. STUPEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRY

 

 

 

 

 

 

  TEST NA SILU HESLA

 

TESTY na ORANGE pre školy

 VYTVOR SI SVOJU HVIEZDU